top of page

תחומי הפעילות שלנו

הריסה מבוקרת, פירוק תעשייתי, מיחזור וניקוי קרקע

הריסה מבוקרת

:מומחים בהריסת מבנים, מטפלים בסוגי המבנים הבאים

  • מבני מגורים

  • מבני ציבור

  • מבני מסחר ותעשיה

  • ארובות

  • גשרים ומחלפים

  • הריסה פנימית - בקניונים, קולנועים, בנייני משרדים

תכנון וביצוע הריסת מבנים ומתן שירותי ייעוץ בתחום. 

פירוק תעשייתי

פירוק ופינוי מתקנים ישנים בתוך מפעל פעיל, בסמוך לקו ייצור עובד ומאויש.צוותי עבודה מוסמכים לעבודה בגובה, נאמני בטיחות ובפיקוח מנהל עבודה וממונה בטיחות. הקפדה על נהלי בטיחות ועבודה לפי תוכנית הריסה וסקר סיכונים. 

מיחזור

בתחום המיחזור אנו מבצעים גריסה של פסולת בניין לגדלים שונים לשימוש חוזר - באתר ההריסה או מחוצה לו.כחלק מתהליך מיחזור פסולת הבנין אנו מפרידים את המתכת מהבטון ומעבירים אותה לחיתוך והתכה במפעלי מיחזור הפלדה בצפון הארץ ובמרכזה. 

שיקום קרקעות מזוהמות

תכנון הטיפול בסקר היסטורי וסקר קרקע ואישור מול המשרד להגנת הסביבה. ביצוע שיקום קרקעות מזוהמות מדלקים ומתכות כבדות.שיתוף פעולה מוצלח של מהנדסינו עם חברה גרמנית המתמחה בשיקום, מאפשר לנו לספק טיפול מקצועי, ממוקד ויעיל, להשגת האפקט המשמעותי ביותר על הקרקע.

הסרת אסבסט

שירות הסרה ופינוי של לוחות אסבסט במסגרת עבודת ההריסה הכוללת או באופן נקודתי.

שירותי ייעוץ

יעוץ הריסה ומיחזור הוא שירות הניתן ללקוחות העומדים בפני פרויקט המשלב הריסה, מיחזור או ניקוי קרקע בהיקף רחב. 

הריסה בחירום

הריסת מבנה שניזוק כתוצאה מאירוע בלתי מתוכנן כגון שריפה, פיצוץ, שיטפון, קריסה או היסדקות.

bottom of page