top of page

מיחזור

גריסת פסולת בנין ומיחזור מתכות בגריסה והתכה

רוזנברג הריסות מפעילה מערך מיחזור נייד הן בתחום של גריסת פסולת בנין והן בתחום של חיתוך והכנת פסולת מתכת לגריסה במפעלי המתכת במרכז ובצפון.

מיחזור פסולת בנין
את פסולת הבנין הנוצרת בהריסת המבנים אנו גורסים באמצעות מגרסות ניידות ונייחות וממיינים באמצעות מערך נפות, כך שמתקבלים שלושה סוגי חומר – פסולת, פסולת בנין, מתכת.
מבנה הרוס נגרס באמצעות כלים מכניים כבדים המותקנים מספרי צבת ופטיש חציבה. לאחר מכן החומר מועמס למגרסות ונגרס לגודל של בין 20 סמ ל – 1 סמ, לפי הדרישה.


מיחזור מתכת
אנו משלמים עבור גרוטאות מתכת מכל הסוגים ומעבירים אותן לאחר חיתוך לגודל מתאים, לאתרh המיחזור במרכז ובצפון. באתר מבצע חיתוך, מיון, גריסה ולבסוף התכה של החומר

עוד על מיחזור

מיחזור פסולת בניין.jpeg

מיחזור פסולת בניין

פסולת בניין הינה פסולת הנפלטת בתהליך ההריסה, להוציא מתכות וציוד (אשר מועבדים לשימוש חוזר בערוצים ייחודיים). מדובר על בטונים, בלוקים, אספלט, ציפויים אסתטיים, בידודים,...

מיחזור מתכות.jpg

מיחזור מתכות

הריסת מבנים מייצרת כמות עצומה של מתכות מסוגים שונים. הן במסגרת תכנון ההריסה והערכת הכמויות, והן בשלב הביצוע - המתכות מהוות גורם מרכזי במלאכת ההריסה. רוזנברג...

bottom of page