top of page

הריסה בתמ"א 38/2

שינוי 2 לתמ"א 38 - הריסה בתמ"א

ארובה בפניציה.jpg

הפלת ארובה במסגרת פירוק מפעל פניציה בחיפה

רוזנברג הריסות מתמחה בתכנון וביצוע הריסת מבנים בבטיחות ובמינימום זמן.אנו מטפלים בהריסה משלב מסירת אישורי התקשרות ועד לפינוי השטח וניקיונו. פסולת בנין נגרסת או מפונה לאתר מורשה ואישורי הטמנה נמסרים ליזם. כל התהליך מבוטח בביטוח הריסות צד ג'.כאן נפרט על הריסה בתמ"א 38/2 וכן על הריסה בפינוי בינוי.

 

הריסת מבנים בתמ"א 38/2

תוכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמ"א 38) מעניקה תמריץ לבעלי דירות במבנים שנבנו לפני 1980, בכך שהיא מקנה זכויות בניה נוספות למבנים אלו. אלו ניתנות בתמורה לחיזוק המבנה לפי הוראות התמ"א ובכך משיגה התוכנית את תכליתה – חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה. החשש הוא קריסת מבנים ישנים אלו, אשר אינם עומדים בתקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידת אדמה.בפברואר 2010 נערך השינוי השני לתמ"א 38 (“תמ”א בהריסה”), המעניק זכויות בניה נוספות עבור הריסת מבנה שנבנה לפני 1980 והקמת בנין חדש במקומו. תמ"א 38/2 מכונה "תמא בהריסה" שכן היא משיגה את תכלית התוכנית בדרך של הריסת מבנים במקום חיזוק מבנים.מהנדסינו, אשר נתקלים על בסיס יומי במבנים שקרסו, ממליצים על הריסה לפי תמ"א 38/2 על פני חיזוק המבנה. הטענה היא כי חיזוק מבנה חלש ו"העמסה" של משקל רב על בניה ישנה (מחוזקת ומחודשת ככל שתהא) אינם יכולים להתחרות עם מבנה חדש שתוכנן מראשיתו להתמודד עם משקלים ועומסים גבוהים ולפי תקן ייעודי לרעידות אדמה.

גם המחוקק בדברי ההסבר מצדד בגישה לפיה הריסה כוללת ובניה חדשה תחתיה היא החלופה היציבה יותר.

הריסת מבנים בתוך העיר

הריסה כוללת של המבנה מבוצעת כשלב מקדים לבניית המבנה החדש, כפוף להנחיות העיריה בהיתר. היזם מתקשר עם קבלן הריסות לביצוע הריסה ופינוי, ולעתים גם לצורך מיחזור פסולת בנין.בכלל זאת, מגודר השטח, נחתמים ביטוחים מתאימים לעבודות הריסה, נערכת תוכנית הריסה ומסופקים אישורי התקשרות עם אתר מאושר לסילוק פסולת בנין. הריסות המבנה נשלחות במשאיות להטמנה באתר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה, או נגרסות באתר לשימוש חוזר על ידי מגרסה ניידת – כתלות בדרישת ההיתר.הריסה בתמ"א 38 חייבת להתבצע בצורה מרוסנת ומפוקחת, לפי תוכנית הריסה ובליווי הנדסי מקצה לקצה. זאת בכדי למנוע נזק למבנים סמוכים, הפרעה לשכנים ולתנועה ברחובות הסמוכים.בסביבה עירונית צפופה - הריסה מבוקרת ומדויקת היא תנאי מפתח להגעה לשלב הבניה בצורה חלקה. במקרים רבים ועדת המשנה אינה לוקחת סיכונים ומחייבת ביטוח הריסות וכיסוי לצד ג'.

התקשרות עם קבלן הריסות

התקשרות עם קבלן הריסות מנוסה, לצורך ביצוע הריסת מבנה במסגרת תמ"א 38/2 תורמת לפרויקט במספר רבדים:1. הריסה בטוחה - מפחיתה משמעותית את הסיכון בהריסת המבנה:הריסה בתמ"א 38 מתאפיינת בראש ובראשונה בביצוע הריסה בתוך העיר. צירי תנועה עמוסים, צפיפות מבנים, קירבה לאוכלוסיה, קווי חשמל וטלפון ועוד, מחייבים ביצוע הריסה בטוחה. בנוסף, בשונה מתחום הבניה, היכולת לצפות את ההתנהגות הקונסטרוקטיבית של המבנה בעת ההריסה איננה מדעית אלא אמפירית. בהריסה אין תחליף לניסיון.לכן, שילוב של קבלן הריסות בעל ניסיון של מעל 35 שנה בהריסה של מאות מבנים, והכשרה הנדסית קונסטרוקטור ואדריכל מוכיח עצמו כל פעם מחדש. תכנון וביצוע מדויק מאפשר לנו להעניק שירות מן השורה הראשונה, בסטנדרטים של קבלני הריסה הפועלים באיחוד האירופי.2. הקטנת משך זמן ההריסה למינימום האפשרי:ניסיון בהריסה ופינוי מבנה הרוס, יישום של שיטות הריסה מתקדמות ושימוש בציוד הריסה ופירוק מתקדם – מתורגמים לימי עבודה. מבנים שלמים יכולים להיעלם בתוך ימים, תוך הקפדה על נהלי בטיחות באתר, שמירה על הנחיות מפקח וכמובן תנאי ההיתר והוראות החוק.3. תוצאה סופית – כניסה לבניה בצורה מיטבית:פינוי המבנה והכנת השטח לבניה, במדויק לפי תוכנית הביצוע מאפשרים תחילת עבודות בניה מיידית. חפירת יסודות, שמירה על תוואי השטח, עצים, כבלי תקשורת וקווי מים וביוב מציבים את הפרויקט בנקודת פתיחה מיטבית.הריסה שמשתבשת, בגלל חוזר ניסיון או ביצוע גס ולא מדויק יכולים לעלות ביוקר.

הריסת מבנים בפינוי בינוי

פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו, לבצע הריסת מבני מגורים ובניה של בנייני מגורים חדשים תחתיהם. משרד הבינוי מכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי שתוקפו 6 שנים ובמהלכו אמור להתבצע תהליך של הריסת מבנים ישנים ובניית חדשים במקומם. המטרה כאן היא שימוש יעיל יותר בקרקע, שיפור תשתיות, בניית סביבת מגורים חדשה כאשר התמריץ הוא מתן זכויות בניה, הטבות מיסוי ודיור חלופי משופר.רוזנברג הריסות מכינה את השטח למבנים החדשים. הריסת בניינים גבוהים ופינוי שטחים גדולים לטובת פרויקטים של בניה, במינימום הפרעה ומקסימום יעילות. ביצוע העבודה לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה וכמובן דרישות היתר הריסה.להרחבה ראה לעיל בנושא "הריסה בתמ"א 38/2”.

bottom of page