top of page

בטיחות

עושים הריסה בטוחה

בטיחות.jpg

בטיחות לפני הכל

הריסה אחראית מבוצעת לפי תוכנית הריסה, בליווי מהנדס בעל ניסיון בתחום ועל ידי צוותים מנוסים ומוכשרים לעבודות מסוג זה. 
בהריסה, שלא כמו בבניה, אלמנט ההפתעה וחוסר הוודאות גדול יותר. אנו מתייחסים לסיכונים בעבודה ברצינות ונוקטים פעולות אקטיביות להתמודד עמם.
אנו מאמינים בבטיחות בתכנון ובביצוע, זה בא לידי ביטוי בשולחן המשא ומתן, בתכנון העבודה, בביצוע מדויק, אך גם בדברים הקטנים כמו ניקיון באתר בסיום יום עבודה, הופעת אנשי הצוות ותחזוקת הכלים. בטיחות חשובה בגלל הדברים הגדולים, אך מתחילה בפרטים הקטנים.

בראש ובראשונה אנו מקפידים על:

סקר סיכונים - אנו מקפידים על ביצוע סקר סיכונים מקיף, הכולל התייחסות לחשמל, גז, מים ומערכות הסובבים אותנו, נפילת חפצים, תנועה באתר, שמירה על המבנה, רעש, אבק ועוד.
התאמת שיטת הפירוק למבנה ולתנאים בשטח - כל עבודת הריסה אינה דומה לקודמתה. עבודה בטוחה תבוצע בשיטה הנכונה ובכלים המתאימים. ציוד גדול יותר אינו בהכרח המתאים ביותר.
פיקוח וליווי הנדסי - נוסף על אישור קונסטרוקטור, הביצוע מלווה הנדסית על ידי מהנדס הריסה, מהנדס אזרחי ומהנדס סביבה.
ממונה בטיחות - עבודתנו מבוצעת לפי תקנות הבטיחות בעבודה, נהלי משרד העבודה והמשרד להגנת הסביבה, בפיקוח ממונה בטיחות של החברה.
הכשרה - אנו מכשירים את אנשינו בקורסים לעבודה בגובה, קורס נאמני בטיחות, קורסים להתנהלות באתר הריסה, לשימוש בציוד מגן אישי, ולהפעלת מכשור וציוד ייעודי (אש גלויה, ציוד ניסור וכד').
תדריכי בטיחות - בשגרה היום יום מושם דגש על ביצוע פעולות הכנה לתחילת עבודות הריסה כגון: וידוא ניתוקים, מיפוי כניסות יציאות, וידוא אנשי קשר בסביבת העבודה (מנ אחזקה, מנהל מתקן), הימצאות עזרה ראשונה, עבודה בלילה.
טיפול באסבסט - קבלנים מורשים לטיפול באסבסט על ידי משרד העבודה, משרד התמ"ת והמשרד להגנת הסביבה.

אנו מיישמים בטיחות בעבודה בכל תחום פעילות שלנו, בין אם זה במפעלים, מבני מגורים או קניונים.

חפשו אותנו ב"בטיחות", ביטאון המוסד לבטיחות וגהות, בגיליון ינואר 2011:

בכתבה בת 4 עמודים מתואר פרויקט הריסת 3 ארובות בגובה 60 מטר שביצענו במפעל נשר רמלה. בפיקוח ממונה בטיחות בשטח. צוותי הניסור שלנו ניסרו כל ארובה לפרוסות שמשקלן כ50 טון, אותן קשרנו והנפנו לקרקע במנופים. לצפיה בכתבה צרו איתנו קשר לצפיה בגלריית תמונות הפרויקט לחצו כאן.

Chinney Demolition.jpg

צוותים בעבודה בגובה במסגרת פירוק ארובות נשר רמלה בניסור - רוזנברג הריסות

bottom of page