top of page

הריסת מבנים בחירום - הריסת חירום

הריסת חירום במקרי שריפה, פיצוץ, קריסה, שיטפון והיחלשות מבנה

הריסת מבנה שניזוק כתוצאה מאירוע בלתי מתוכנן כגון שריפה, פיצוץ, שיטפון, קריסה או היסדקות.
אנו מנוסים בטיפול במבנים שניזוקו מסיבות שונות, כדוגמת בית מרכזים ברחוב קיבוץ גלויות בתל אביב. מבנה שנשרף בלב תל אביב, על ציר תנועה מרכזי. המבנה נהרס עד ליסוד תוך שמירה על חלק מבנה יציב שעומד ועובד עד היום. לצפיה בפרויקט לחצו כאן.


יש לזכור - הריסת חירום היא הריסה מיוחדת, קבלן לא מנוסה עלול בשלב זה להסב יותר נזק מתועלת.

מתי מבוצעת הריסה בחירום
שריפה במבנה, פיצוץ או קריסה, עלולים לפגוע במבנה מבחינה קונסטרוקטיבית ולהחלישו. במצב זה יש חשש לקריסת המבנה או חלק מהמבנה, והמטרה המרכזית היא לצמצם ככל הניתן נפילה או קריסה לא מתוכננים. מבנה דוגמת זה, מהווה מפגע בטיחותי - הסרת המפגע בעבודה תכליתית ויעילה מצמצמת את משך הזמן שהסביבה של המבנה חשופה לסיכון הנובע ממנו.

תכנון הריסה
התנהגות של מבנה שניזוק אינה צפויה והחשיבות של תכנון קפדני לפני כניסה לעבודה מקבלת משנה תוקף. מהנדסינו מתמחים בתכנון הריסה של מבנים חלשים. אולם, במקרה של הריסת חירום התוכנית ההנדסית מהווה רק חלק מתוכנית רחבה יותר.
ראשית מבוצעת סקירה של השטח המקיף את המבנה, וככל שהדבר מתאפשר במבנה עצמו, זאת לטובת התאמת תוכנית ההריסה ההנדסית הבטוחה ביותר. תוכנית ההריסה כוללת התייחסות למוקדי הסכנה מרכזיים ושיטת הטיפול המתאימה להם. התכנון יביא בחשבון סגירת המתחם, התייחסות לכוחות אחרים הפועלים בשטח ושיתוף פעולה, מיפוי איזורים חלשים ואיזורים יציבים, תכנון כניסות ויציאות לאתר וחסימת כבישים (בתיאום רשויות ומשטרה), תיאום עם חברות הביטוח של כניסות וסיורים, סימון ושילוט ועוד.


ביצוע
סגירת המתחם - גידור, חסימה ושילוט בולט להבטחת בידוד האתר ומניעה של כניסה של אנשים/ דיירים/ סקרנים וכד'. שילוט וחסימה נקבעים גם במקומות בהם ישנה סכנת נפילה או קריסה של מבנה. כאשר נדרש מוצבת שמירה במקום - למניעת כניסה ולשמירה על חפצים שלא ניזוקו.
ניתוק - בתחילת העבודה יבוצע ניתוק של קווי חשמל, מים, גז ותקשורת. מיפוי של ביוב וקווים תת קרקעיים ועיליים.
חסימת כבישים - חסימת כבישים/ רחובות כתלות בצורך מבוצעת בתיאום עם המשטרה והעיריה, לפי חוק ובאמצעים בולטים ומיוחדים לצורך כך - שילוט זוהר, שילוט דרכים וכיו"ב.
ההריסה עצמה - הריסה מבוקרת של המבנה מתחילה בהסרת מפגעים שמופו בשלב התכנון, בצורה שיטתית ובטוחה. תוך שמירה כמובן על צוותי הביצוע. 
שיתוף פעולה עם רשויות ומשטרה - נדרש ומהווה חלק מרכזי בשיגרה של אתר הריסה של מבנה שנהרס בחירום. אנו דואגים לאפשר לרשויות לבצע את עבודתם בצורה הנוחה ביותר.
חברות הביטוח - מלוות את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, אנו מקיימים דו שיח מלא עם נציגי החברות - שמאים, סוקרים ומהנדסים בכדי לקדם את הפרויקט בצורה מיטבית. מבנה שניזוק כתוצאה מאסון, מהווה באופן בעי מוקד עניין לדיירי המבנה - בין אם מדובר בדירות מגורים או יחידות מסחר ומשרדים. באירועים אלה לרוב הנזק אינו מוחלט וישנו רכוש שנשאר במבנה. אנו מודעים לרגישות הסיטואציה של חברות הביטוח מול הדיירים. כאשר נדרש אנו אורזים ומפנים תכולה שלא נפגעה למקום מוגדר.
הריסה כוללת או חלקית - יכול שתבוצע כתלות בצורך ובמצב המבנה. אנו מסוגלים לבצע הריסה חלקית של מבנה תוך השארת חלקיו היציבים - לפי תוכנית קונסטרוקטור ובליווי מהנדס אזרחי ומהנדס הריסה.

bottom of page