top of page

מאמרים על הריסת מבנים

מאמרים קצרים בנושא הריסת מבנים, פירוק מפעלים, ניקוי קרקעות, פירוק אסבסט

בשנים האחרונות, פרויקטים של הריסה דיפון חפירה נהיו נפוצים, בעיקר בערים בגוש דן. מדובר במקרים בהם קיים מבנה בשטח המיועד לבניה, והיזם מעוניין לבצע הריסת מבנה, ולאחריה להתחיל בעבודות החפירה. במקרה שבו מדובר במבנה עם חניון מתחתיו, או מקלטים, במקום החפירה תתבצע הריסה,...

הריסת מבנים בפרויקטים של התחדשות עירונית, הוא נושא שהולך ומקבל תאוצה באופן טבעי. זהו מאמר על הריסה בהתחדשות עירונית. הריסה בפינוי בינוי ובהמשך הריסה בתמ"א 38/2, היא אחד המרכיבים בתחשיב של פרויקטים של פינוי בינוי. חלק מהיזמים מחשיבים את עלות ההריסה כאחוז מהפרויקט,...

הריסה מבוקרת של מבנים מבוצעת כאשר יש חשש לגרימת נזק לגוף או לרכוש במהלך או כתוצאה מביצוע הריסת מבנים. לרוב הריסה מבוקרת נדרשת כאשר הריסת מבנה מתרחשת בסביבה עירונית צפופה שבה קיימת קירבה לאוכלוסיה ולרכוש (מבנים/ רכבים/ אחר). קירבה זו, מעבר לפגיעה פיזית מעלה גם חשש...

 מקום נוסף שבו רואים הריסה מבוקרת הוא מפעלי תעשיה - בהם נדרשת לרוב הבנה הנוגעת למבני פלדה וקונסטרוקציות המשמשות את התעשיה בתהליכי הייצור. במקרה כזה, המטרה גם היא שיפוץ, או פינוי של מתקן ישן, שבמקרים רבים - מהווה מפגע בטיחותי. אך לא רק מבני מתכת. דוגמה למבני בטון...

 כחברה להריסה מבוקרת, כמי שנחשפים מדי שנה להרבה מבנים במצב רעוע, ישנים ולא יציבים, אנו נקראים פעמים רבות לייעץ לאחר אסון במבנה. הייעוץ הוא בנוגע לביצוע הריסה - חלקית, פנימית או כוללת, במבנה שעבר נזק כתוצאה משטפונות, שריפה, פיצוץ או קריסה. בכל אחד מהמקרים הללו אנו...

לקריאה נוספת

 פירוק ופינוי אסבסט, כך קבע המחוקק (בין היתר בתקנות הבטיחות בעבודה והחוק למניעת מפגעי אסבסט), מבוצעים על ידי אנשים המורשים ומוסמכים לכך על פי חוק. הפירוק נעשה בפיקוח מפקח המורשה לכך על ידי הועדה המשותפת של משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת. פירוק...

bottom of page