פירוק מבוקר
פירוק אסבסט על ידי צוות ייעודי לפירוק אסבסט
פירוק אסבסט על ידי צוות ייעודי לפירוק אסבסט

אנו מבצעים עבודות פירוק ופינוי אסבסט במסגרת עבודות פירוק והריסה והן במסגרת נפרדת.

מרשם העוסקים באסבסט (או: מרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט)
קבלן מורשה לביצוע עבודות אסבסט - פועלים לפי הנחיות משרד העבודה והתקנות הרלוונטיות וכמובן נהלי המשרד להגנת הסביבה - אגף אבק מזיק. אנו מורשים לפירוק, טיפול ופינוי אסבסט להטמנה באתר מורשה בצורה מסודרת. אנו מעסיקים סוקר אסבסט בעל רישיון סוקר במשרה מלאה.
רוזנברג הריסות מבצעת הסרת אסבסט הן במסגרת עבודת הריסה והן כפרויקט עצמאי.

פירוק אסבסט, פינוי אסבסט, הטמנת אסבסט
האסבסט מפורק, מבודד ונארז ביריעות פוליאטילן עבה, או בשקי אסבסט מיוחדים, ומפונה באריזות הנשלחות על ידי מוביל המאושר לכך פרטנית ישירות לאתר ההטמנה. האסבסט מטופל באופן קפדני ע"י צוותים מקצועיים המוכשרים לסוג זה של פירוק ומצוידים בציוד המגן והערכות המתאימות.
התהליך כולו מלווה ע"י מפקח מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה.

החוק למניעת מפגעי אסבסט 2001
חודש אוגוסט 2011 מהווה נקודת מפנה בכל הקשור לטיפול באסבסט והגישה של המחוקק בארץ לגביו. ניכרת עליית מדרגה בחומרת ההתייחסות של המדינה לנושא. אנו מודעים לכך ועוקבים אחרי ההתפתחויות ומכירים את הדגשים החשובים לביצוע העבודה. גישתנו לפירוק אסבסט נובעת מהחשיבות העצומה אותה אנו מייחסים לנזק הפוטנציאלי הגלום בו לסביבה ולאנשינו.

לקוחותינו פטורים מדאגות לגבי תוכניות הריסה, פינוי ובדיקות אויר, הכל נעשה במסגרת השירות שאנו מספקים.
מאחורינו רשימה ארוכה של מבנים תעשייתיים ומפעלים שהכילו אסבסט בכמויות גדולות וכן דונמים רבים של סככות אסבסט אשר פונו והוטמנו באופן חוקי.
כשירות נלווה, אנו מבצעים התקנה של לוחות אסכורית כתחליף לגגות שפורקו.


חזרה >>
בטיחות לפני הכל
בטיחות ואחריות בתכנון ובביצוע
הריסה בקניון פעיל
מתחמי חנויות וקולנועים, הריסה חלקית וכוללת
תמא בהריסה
על הריסה בתמ"א 38/2 ובמסגרת הריסת פינוי בינוי
פרויקטים
פרויקטים של הריסה שביצענו בשנים האחרונות
מאמרים על הריסה
מאמרים קצרים על הריסת מבנים
ביטוח הריסות
כיסוי ביטוחי כולל ורחב מיוחד לעבודות הריסה