top of page

הריסה חלקית

הריסה בתוך קניון / בניין משרדים וכד'

הריסה חלקית - קניון רננים.jpg

קניון רננים - הריסה חלקית

הריסה של חלק ממבנה המיועד לשימור או לשיפוץ, הריסת קומות עליונות של מבנה, מתחמים שלמים ואזורים מוגדרים ומאושרים על ידי קונסטרוקטור. מדובר על עבודת הריסה נקודתית, של חלק, מתחם או אזור במבנה מסוים, ברמת מורכבות גבוה, מגבלות מרחב ויכולת תמרון נמוכה בשטח.
בהריסה מסוג זה ישנה חשיבות עליונה להבנת התוכניות אל מול המצב בשטח, כאשר לא פעם יש חוסר התאמה בין השניים. מקרים אלה מחזקים את הצורך בצוות מהנדסים מיומן אך גם בצוות ביצוע מרוסן שמבין את המשמעויות של הפעלת הכוח, בכדי שעבודת ההריסה תהיה מבוקרת מדויקת.
במקרים רבים בפרויקטים של הריסה חלקית מבוצעת גם הריסה פנימית שבה "מגלחים" את פנים המבנה - הסרת בניה קלה, קילוף ציפויים וחשיפת הקירות הפנימיים, התקרה והריצפה.
הריסה חלקית הוא תחום פעילות בפני עצמו ומחייב התמקצעות והיכרות עם הרגישות שבעבודה במבנה המיועד לשימור וכמובן לשיפוץ.
כאשר מדובר בהריסה חלקית יש חשיבות עליונה לשמירה על המבנה המוגדר לשימור או לשיפוץ. כאן הניתוח ההנדסי וההבנה של האלמנטים המרכיבים את המבנה - קורות עמודים וקירות, הכרחיים לביצוע הריסה בטוחה. במצב של אי תאימות בין תוכניות למצב בשטח - מהנדסים וצוות ביצוע לא מיומן עלולים בגלל טעות ולנתק קורה או עמוד קונסטרוקטיביים.

 

בעבודות הריסה אלו, המזמין או מוסר העבודה מבקש לשמור על שיגרת המחייה המתנהלת בקרבת אתר ההריסה, לדוגמה בהריסה בתוך קניון, פירוק קולנועים, או הריסה פנימית במבני משרדים. אנו נדרשים לביצוע מדויק, נטול הפרעות לסביבה, ולהתנהלות הרמונית עם הגופים הפועלים בסביבת האתר. לדוגמה, בקניון פעיל הממשק עם העסקים בקניון, הנהלת הקניון, העיריה וכד הינו יומיומי וקריטי להצלחת הפרויקט.

קטגוריה זו כוללת פרויקטים כדוגמת הריסת מתחם חנויות האופנה בתוך קניון רננים, הריסת מתחם בתי הקולנוע ומתחם קלאבמרקט בקריון, הריסת מתחם מוזיאון המדע בטכניון הישן בחיפה, הריסת מתקני דשנים בביח"ר דשנים, הריסת מתחם השופרסל ותיאטרון בקריון ועוד.

 

פלח זה של הפרויקטים שאנו מבצעים מתאפיין לרוב בהיקפים מצומצמים יותר אך בשל אילוצים המוכתבים ע"י מוסר העבודה (במגבלות על שעות העבודה, עבודה בלילות, שמירה על שקט, עבודה ללא אבק, איסורים והיתרים שונים על כלי עבודה מסוימים ואילוצים אחרים).

ניסיוננו בהפעלת כלים ומערכות הריסה בעבודות מסוג זה, בא לידי ביטוי בכך שהוא מאפשר לנו להתאים את טכניקת ההריסה ההולמת ביותר.

התוצאה המתקבלת היא שעוצמת ההריסה מופעלת במינון ההולם, היא חזקה דיו ליצירת אפקט השבירה/ חיתוך/ הריסה הדרוש, ועם זאת עדינה דיו כך שיושג האפקט המבוקש מבלי לגרום נזק למבנה הנהרס או סמוך. בעבודות מסוג זה נעשה לרוב שימוש בכלים מכאניים הנדסיים כבדים "קלים יותר" (כדוגמת מחפרונים ומיני מחפרונים), מכונות לניסור בטונים וטכניקות הריסה ממוקדות ואף ידניות.

 

הריסה פנימית

כל שיפוץ מתחיל בהריסה.הריסה פנימית היא הריסה ופינוי של תכולת מבנה לשיפוץ או לשימור – למעשה מדובר ב"הכנה לשימור”, או "הכנה לשיפוץ”. בפרויקטים אלו אנו מבצעים פירוק קירות ומחיצות פנימיות, ציפויי קירות, ריצוף, תקרה אקוסטית, ריצפה צפה, מערכות שונות וציוד – הכל מפורק ומפונה מהאתר למכולות ומשם לאתר פסולת מורשה.

בסופו של תהליך - החללים הפנימיים של המבנה "מגולחים" כך שנותר שלד המבנה – בטון או קונסטרוקציה, כשהוא מוכן לגלגול הבא שלו.כמו בהריסה כוללת, גם כאן, ההריסה מבוצעת רק לאחר תהליך מסודר של ניתוק מערכות וכניסה מסודרת לעבודות, בייחוד כאשר מדובר בעבודה במתחם שהוא חלק ממבנה פעיל (כמו קניון או מבנה משרדים).בחלק מהפרויקטים, כאשר יש דרישה לכך הציוד המיועד לשימוש חוזר מפורק בעדינות ומאוכסן במקום המיועד לכך.

bottom of page