top of page

עוד על הריסה מבוקרת

מסוע בטון נשר.jpg

הריסה חלקית של מסוע בטון בתוך מפעל נשר רמלה - מעל המסוע המרכזי

תכנון וביצוע הריסה הנדסית של מבנים גדולים, בעלי רמת סיכון גבוהה, בהם יש חשש לנזק כתוצאה מביצוע הריסה של המבנה. מדובר במבנים בסביבה עירונית צפופה, מבנים בתוך מפעלים גדולים, קומות שלמות בתוך מבני תעשיה ומתחמים בתוך קניונים. ההריסה יכולה להיות של מבנים שלמים עד לעומק מוגדר (הריסה כוללת), הריסה חלקית של מתחם או חלק ממבנה (למעט חלק ממתקן) וכן הריסה פנימית.
כאשר יש חשש שביצוע ההריסה יהווה סיכון לאוכלוסיה, לרכוש וכמובן לסביבה, יש צורך בתכנון יסודי וביצוע מדויק ומבוקר. מורכבות הפרויקטים והסיכון הטמון בהם, מחייבת התייחסות רצינית ולכן, כל הריסה מבוצעת לאחר עריכת סקר סיכונים מקיף לפרויקט הכולל התייחסות למאפיינים ההנדסיים והסביבתיים הספציפיים שלו. על פי התוכנית, וכפוף לסקר, ולאחר לימוד המבנה וסביבתו, אנו מתאימים לפרויקט תוכנית הריסה ייעודית.
ברבות השנים צברנו ניסיון רב בהריסה של מגוון רחב של מבנים, מארובות וגשרים ועד חנויות ומבני מגורים, בסביבה עירונית, מסחרית ותעשייתית. ניסיון זה מסייע לנו לגבש תוכנית ולהוציאה לפועל ביעילות ובבטיחות.

ברבות השנים צברנו ניסיון רב בהריסה של מגוון רחב של מבנים, מארובות וגשרים ועד חנויות ומבני מגורים, בסביבה עירונית, מסחרית ותעשייתית. ניסיון זה מסייע לנו לגבש תוכנית ולהוציאה לפועל ביעילות ובבטיחות.
 

bottom of page