top of page

מיחזור מתכות

חיתוך וגריסת מתכות להתכה

מיחזור מתכות.jpg

הריסת מבנים מייצרת כמות עצומה של מתכות מסוגים שונים. הן במסגרת תכנון ההריסה והערכת הכמויות, והן בשלב הביצוע - המתכות מהוות גורם מרכזי במלאכת ההריסה. רוזנברג הריסות מתמחה בניתוח מדויק ואמפירי של כמויות המתכות המצויות באתר וסוגיהן. יכולת זו מאפשרת לנו לקזז מעלות ההריסה את החומרים המצויים באתר, אותם אנו מעבירים תהליך של מיחזור.
במסגרת פרויקטים של הריסה אנו מזכים את המזמין ומקזזים מעלות ההריסה את התמורה עבור הברזל.
המתכות השונות מבודדות וממוינות באמצעות שימוש בטכניקות חיתוך מתקדמות ומסורתיות, ומועברות למרכזי מיחזור ברחבי הארץ. אנו משתפים פעולה עם מפעלי הפלדה בעכו ובכוכב יאיר, בשלב המקדים לשלבי המיחזור המתקדמים של גריסת המתכות, מיונן הסופי ושליחתן לתנורי ההתכה לשימוש חוזר.

לקריאה על פירוק מפעלים, קניית מתכות וציוד לחצו כאן >>

מיחזור מתכות בשטח, הפרדת מתכת מפסולת ההריסות

bottom of page