אצלנו ניתן לקבל אישור התקשרות עם אתר מורשה לסילוק פסולת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
האישור נדרש במסגרת בקשה להיתר בניה ומשמש כהוכחה לקיום של הסכם עם אתר/ מטמנה מורשים לפינוי פסולת.
כחברה שמבצעת הריסות מבנים שנים רבות, אנו נמצאים בקשר עם אתרי פינוי הפסולת בכל הארץ ומטפלים עבור לקוחותינו בהשגת האישור, ללא תוספת תשלום מעבר לעלות האישור עצמו, כנגד הצגת חשבונית מהאתר.

אנו מתמחים בהריסת מבנים גדולים בצורה מבוקרת ומבצעים גריסה ומיון ראשונים של הפסולת להפחתת נפח החומר שנשלח בסופו של תהליך לאתר ההטמנה. בכך אנו מפחיתים עבור הלקוח את עלויות ההטמנה וההובלה. לבקשת הלקוח אנו מעבירים אליו את החומר הגרוס והנקי לשימוש חוזר בשטח ובכך חוסכים עלויות נוספות של מילוי.
כפועל יוצא, ההריסה ירוקה לחלוטין ומשאירה חותם מינימלי על הסביבה.

צרו עימנו קשר לקבלת הצעת מחיר להריסה >>
בטיחות לפני הכל
בטיחות ואחריות בתכנון ובביצוע
הריסה בקניון פעיל
מתחמי חנויות וקולנועים, הריסה חלקית וכוללת
תמא בהריסה
על הריסה בתמ"א 38/2 ובמסגרת הריסת פינוי בינוי
פרויקטים
פרויקטים של הריסה שביצענו בשנים האחרונות
מאמרים על הריסה
מאמרים קצרים על הריסת מבנים
ביטוח הריסות
כיסוי ביטוחי כולל ורחב מיוחד לעבודות הריסה