בסרטון ניתן לראות מגרסה ניידת בתהליך של גריסת פסולת בנין למיחזור. הגריסה היא של חומר שנוצר בתהליך של הריסה של מספר מבנים, אשר עבר תהליך ראשוני של הפרדת החומרים השונים, עץ, מתכת, פלסטיק ואבן.
פסולת הבטונים נגרסת לגדלים שונים לפי דרישה לשימוש חוזר.