תכנון וביצוע הריסה מבוקרת של 3 ארובות בגובה 62 מטר כל אחת בסמוך למתקנים פעילים של המפעל. ההריסה בוצעה בניסור בטכניקות שונות. מנופים שימשו להנפת חלקי הארובה לקרקע לטובת הכנת הפירוק, ובהמשך בנקודות החיתוך והקשירה. במקביל בוצע ניסור מבנה בן שלוש קומות בגובה 35 מטר, שעליו סנסור פעיל, בטכניקות שונות של ניסור יהלום והנפה. בסיום, החומר עבר מיון וגריסה לגדלים שונים לשימוש חוזר בשטח.