1/17
מבט מהחוץ אל הקריון
מבט מהחוץ אל הקריון 
מבט מהחוץ אל הקריוןמבט מהחוץ אל הקריוןקופות הקולנוע בתוך הקניוןאולמות הקולנוע לפני הפירוקקומה שנוסרה בניסור יהלוםחציבת חלקי ריצפה שנוסרהבובקט לפינוי הריסות מתוך המבנהפינוי החומר במקביל לעבודת בתוך המבנהחציבת המסדרונותניסור פתחים בריצפה בניסור יהלוםניסור ריצפה שלמה של אולםניסורים שוניםמחפר מיני לעבודות הריסה וחפירה בתוך המבנים והאולמותחציבה והכנסה לניסור של טריבונות בתוך אולם קולנועעובי הריצפותניסור יהלום של המקלטים
הריסת 10 בתי הקולנוע הישנים בקיריון בקריית ביאליק לצורך שינוי ייעודו של המתחם לחנויות.
שטח כולל של שני דונם ו – 4,000 טון בטון. הפרויקט התנהל בתוך המבנה המרכזי, בסביבה צפופה וקניון פעיל.
בוצע שימוש בכלים מכניים כבדים זעירים למניעת נזק למבנה קיים וזעזועים בקניון, וכן שימוש בניסור יהלום להשגת דיוק בחיתוך המבנה לטובת תוכנית הייעוד.