1/5
 
הריסה בתוך קניון פעיל ללא הפרעה לסביבה. המבנה מורכב בין היתר ממקלט ממוגן עם קירות בעובי 0.7 מ'.
בוצע שימוש בכלים מכניים כבדים זעירים למניעת נזק למבנה קיים וזעזועים בקניון, וכן שימוש בניסור יהלום להשגת דיוק בחיתוך המבנה. 4 צוותי הריסה, חיתוך ופינוי, הופעלו במטרה לאפשר את עבודות הבניה המחודשת בשטח ההריסה – קלה ככל הניתן.
פירוק קשתות הענק העשויות ברזל, בחזית הקניון, בצמוד לכביש חיפה עכו, נותקו בעדינות, פורקו ונחתכו מבלי להפריע לתנועת הולכי הרגל והרכבים.