1/5
הגשר החדש שנבנה 1 מטר מקביל לגשר שנהרס
הגשר החדש שנבנה 1 מטר מקביל לגשר שנהרס 
הגשר החדש שנבנה 1 מטר מקביל לגשר שנהרסרגע הפיצוץ 1 מ 3רגע הפיצוץ 2 מ 3רגע הפיצוץ 3 מ 3עמודי הגשר החדש שנבנה 1 מטר מקביל לגשר שנהרס
הריסת גשר עתלית, עשוי בטון, באורך 115 מ' במשקל 2400 טון, בתוך פחות מ – 24 שעות כולל פתיחתו המחודשת של כביש חיפה תל אביב מתחת לגשר ותנועת הרכבות מעליו.
פיצוץ הגשר ופינויו, ללא גרימת נזק לגשר החדש, הנמצא במרחק 1.8 מ' ותוך שמירה על הכביש שמתחת לגשר. הפיצוץ המחושב הבטיח את אי הפגיעה בגשר הצמוד ובמסילות הרכבת שמעליו, בין אם בזעזועים ובין אם בנזקים קוסמטיים. בנוסף נעשה שימוש ביריעות ורשתות מיגון למניעת נתזים והקטנת ההדף.
חסימת התנועה בכביש חיפה תל אביב בשני הכוונים למשך 10 שעות היתה משימה לא פשוטה ובוצעה בתיאום עם רכבת ישראל ומשטרת ישראל.