top of page

הריסה כוללת

הריסת מבנים שלמים - מבני מגורים, מבני ציבור, מבני מסחר, גשרים ארובות או מתקנים תעשייתיים

הריסה חלקית - קניון רננים.jpg

קניון רננים - הריסה חלקית

תחת קטגוריה זו נמצאות עבודות ההריסה "הקלאסיות" במובן זה שהמטרה של מוציא המכרז או מוסר העבודה היא לקבל שטח נקי המוכן לייעודו העתידי, בניין מגורים, קניון, מתקן תעשייתי, מחסן וכדומה. זהו נתח הפעילות המרכזי של החברה ובו אנו מתמחים וגאים להוביל את התחום בארץ עם ניסיון של הריסת המפעלים הגדולים בארץ (כדוגמת נשר, פניציה, המגפר, אתא, ועוד), בניינים גדולים (כדוגמת בית מרכזים בתל אביב, בתי הקירור הגדולים בחיפה ומבנים במכתשים באר שבע) והריסת גשר פז הישן, גשר הרכבת בעתלית ועוד.

ההתנהלות העסקית בקטגוריה זו היא בצורה של עבודה מול יזמים פרטיים ומוסדיים, במכרזים או בפניה ישירה של בקשה להצעת מחיר. מסגרת זמנים דחוקה היא מאפיין מרכזי של פרויקטים בקטגוריה זו, בשל חשיבות בפינוי השטח במהירות, בדרך כלל לטובת עבודות הבניה. היקפי ההריסה ואיתם כתבי הכמויות בקטגוריה זו הם הגדולים ביותר. כאן יכולתנו להעריך בצורה מדויקת את נפח הפעילות הצפוי מקבל משנה תוקף. יתרה מזאת, בפרויקטים מסוג זה קיימות מספר נקודות רגישות במהלך ההריסה, אשר כלפיהן יש לנהוג במשנה זהירות וצוות התכנון שלנו מנוסה במתן פתרונות יצירתיים אך בטיחותיים לכל סוגיה טכנית הנדסית.

בעבודות מסוג זה, מטבעם של דברים אנו מפעילים על אופרציות מאסיביות המשלבות הפעלת כלים כבדים, אמצעי הרמה, צוותי הריסה מבוקרת (ניסור, חציבה, קשירה), אנשי בטיחות ופיקוח, רכבי פינוי, צוותי חסימות תנועה ועוד. חובה שיבוצע תיאום מקדים ובזמן אמת מול הגורמים הסטטוטוריים המנהליים כדוגמת משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, עיריות ורשויות מקומיות וכו'. פרויקטי הריסה גדולים כדוגמת הריסת גשר פז הישן בצומת הצ'קפוסט בחיפה והריסת גשר הרכבת בעתלית הם דוגמה מצוינת לחשיבות של תכנון מבוסס ניסיון וביצוע מדויק ומקצועי. התכנון שם דגש על ציר הזמן וכניסת כל אחד מבעלי התפקידים לפעולה - אל מול חלונות הזמן בהם לא ניתן לבצע פעילות בשל מעבר רכבות ורכבים בכביש.

מודעות סביבתית וקיימות מהווה גורם חשוב מאוד בפרויקטים המבוצעים עבור גופים מוסדיים וחברות ציבוריות, שכן אלו מחויבים לסטנדרטים חברתיים ורגולטוריים מחמירים, במסגרת חובות הדיווח שלהם. אנו מיושרים עם אותם סטנדרטים והדבר מתבטא במשמעת הסביבתית של עובדינו, בשאיפה המתמידה למיחזור מירב תוצרי ההריסה, וכמובן בעמידה בנהלי המשרד לאיכות הסביבה. אנו מחזיקים מהנדס סביבה במשרה מלאה האחראי על תחום הקיימות והממשק שלנו עם הסביבה, בנהלי החברה הפנימיים וביישומם בפרויקטים השונים.

כברי סמכא בתחום ההריסה המבוקרת אנו מוזמנים חדשות לבקרים למתן ייעוץ וחוות דעת ליזמים ישראלים במקומות שונים באירופה. במסגרת פרויקטים אלו אנו מבצעים הערכת כמויות, ניתוח של המצב ההנדסי בשטח, הערכת עלויות, הערכת שווי לחומרי גלם ועריכת תוכנית הריסה מותאמת לאילוצי הזמנים של הפרויקט. חברות ישראליות הפועלות בעיקר במרכז ומזרח אירופה מקבלות מאיתנו שירותים אלו המסייעים בידם לקדם פרויקטים המשלבים הריסה ומיחזור.

bottom of page